PZPL

LINA Z KLASĄ

LINA Z KLASĄ

Program Lina z KLASĄ to program upowszechniania sportu przeciąganie liny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Przeciąganie liny jest jedynym drużynowym sportem siłowym w rodzinie olimpijskiej. Przez pewien czas było rozgrywane na Igrzyskach Olimpijskich (1900-1920), w związku z czym sport ten wykazywał się dużą popularnością już od pierwszych Olimpiad nowożytnych. Obecnie oprócz Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy sport przeciągania liny występuje na Światowych Igrzyskach Sportowych” The World Games”.

Przeciąganie liny to dyscyplina sportu polegająca na tym, że dwie drużyny ciągną linę w dwa przeciwne kierunki. Wygrywa drużyna, która przeciągnie linę o określoną odległość, zwykle 4 metry. Występują konkurencje plenerowe (outdoor) i halowe (indoor). W konkurencjach biorą udział drużyny męskie, żeńskie, mieszane – podzielone według kategorii wagowych (liczy się waga całej drużyny), amatorsko: 5 osobowe, wyczynowo: 8 osobowe.

W 2016 i 2017 roku, z dużym sukcesem, przeprowadziliśmy pilotażowe zawody w kilkunastu szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, głównie na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w przygotowaniach, eliminacjach oraz rozgrywkach. Nauczyciele bardzo dobrze oceniali przygotowywane przez nas zawody.

Opracowaliśmy program wspierania rozwoju dyscypliny w szkołach ponadpodstawowych. Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia nauczycieli i uczniów w sportowym przeciąganiu liny na terenie szkoły a także pomoc w zorganizowaniu odpowiednich zajęć np. w formie SKS oraz zawodów. Równocześnie zapraszamy najlepszych uczniów / zawodników do uczestnictwa w kwalifikacjach do Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców.

Cele programu:

 1. Popularyzacja sportu przeciąganie liny, jego antycznej historii, zasad i techniki uprawiania.
 2. Integrowanie młodzieży, włączenie społeczne, wyrównywanie szans poprzez wykazywanie pozytywnych aspektów tworzenia drużyny na przykładzie sportu przeciąganie liny.
 3. Budowanie wśród uczestników cech zespołowości, współpracy, zasad fair play.
 4. Aktywizacja sportowa uczniów poprzez innowacyjne zajęcia sportowe.
 5. Promowanie szkoły poprzez udział w zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
 6. Promowanie zdrowego/sportowego trybu życia.

Korzyści dla szkoły:

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów i zainteresowanych nauczycieli.
 2. Przeprowadzenie w szkole zawodów eliminacyjnych w drużynach zgłoszonych spośród uczniów.
 3. Uczestnictwo zwycięzców w finale wojewódzkich/powiatowych zawodów międzyszkolnych.
 4. Pomoc w zorganizowaniu SKS lub innej formy zajęć pozalekcyjnych.
 5. Zaproszenie najlepszych zawodniczek i zawodników do kadry narodowej.
 6. Innowacyjność: przeciąganie liny to stosunkowo nowa dyscyplina, nieznana w wielu szkołach.
 7. Możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli (np. kursy instruktorskie, program nauczania)

Co daje PZPL:

 1. Organizacja szkolenia – instruktorzy, materiały.
 2. Organizacja zawodów – instruktorzy, sędziowie, sprzęt do rozegrania zawodów.
 3. Promocja poprzez PZPL.

Czego oczekujemy:

 1. Organizacji uczestników (uczniów).
 2. Udostępnienie miejsca (sala, hala) na czas szkolenia.
 3. Udostępnienie hali sportowej na czas zawodów.
 4. Współpracy.

Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom za pomoc w organizacji i umożliwienie uczniom wzięcia udziału naszych zajęciach. Mamy nadzieję, że dzięki temu sport przeciąganie liny stanie się znany i chętnie uprawiany przez uczniów w szkole.