PZPL

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Czy mogę zostać wolontariuszem w Polskim Związku Przeciągania Liny ?

Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie czy poglądy, zawsze będzie nam miło Cię u nas widzieć i z ogromną przyjemnością pokażemy Ci sport przeciąganie liny od kulis.

Jeśli myślisz o wejściu lub powrocie na rynek pracy bądź też o zmianie zawodu, wolontariat może być ważnym etapem w zdobyciu doświadczenia, umiejętności i referencji. Jako jedna z form edukacji nieformalnej daje możliwość wypróbowania sił w różnych dziedzinach życia społecznego i pozwala na zbadanie nowych obszarów pracy.

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania.

Jesteś niepełnoletni? Musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

Chcesz sprawdzić się od strony organizacyjnej? Zapraszamy Cię do pomocy podczas przygotowań do rywalizacji.

A może taki sposób uczestnictwa zachęci Ciebie lub znajomych do zdobycia licencji ?