PZPL

ZWIĄZEK

ZWIĄZEK

Polski Związek Przeciągania Liny

Polski Związek Przeciągania Liny (PZPL) jest oficjalnym przedstawicielem sportu Tug of War w Polsce. Tug of War to międzynarodowa nazwa dyscypliny sportowej jaką jest przeciąganie liny. PZPL jest członkiem zwyczajnym Tug of War International Federation (TWIF), zrzeszonej w ARISF/MKOl oraz jest członkiem założycielem European Tug Of War Federation (ETWF). Jest także członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na podstawie Ustawy o Sporcie posiada status polskiego związku sportowego od 2015 r. Jest oficjalnym związkiem sportowym organizującym i prowadzącym rywalizację sportową na terenie Polski. Przygotowuje także reprezentację Polski do udziału w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata oraz The World Games – Światowych Igrzyskach Sportowych.

Cele PZPL

– popularyzacja i rozwój sportu przeciągania liny,

– działania na rzecz promocji i rozwoju sportu przeciągania liny w formie amatorskiej i zawodowej,

– prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu przeciągania liny oraz kultury fizycznej i zdrowia,

– współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zainteresowanymi rozwojem sportu przeciągania liny, w tym wśród osób niepełnosprawnych,

– zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną,

– podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia rywalizacji w myśl zasady fair play,

– zapobieganie występowaniu oszustwa sportowego,

– podejmowanie działań zmierzających do eliminacji zjawiska niedozwolonego dopingu oraz korupcji.

Misja PZPL

Zaszczepienie i umocnienie w świadomości Polaków przeciągania liny jako łatwej aktywności rekreacyjnej posiadającej swoje reguły gry oraz oferującej możliwość powołania do kadry narodowej i reprezentowania Polski.

Wizja PZPL

Wykorzystując swoje Regionalne Centra Metodyczno-Treningowe, przyciągające zawodników rywalizujących o miano reprezentanta kraju, kształtowanie takich cech i umiejętności jak:

– zespołowość,

-współpraca,

– szacunek,

– zaufanie,

– poczucie odpowiedzialności.

Polski Związek Przeciągania Liny organizuje w zakresie przeciągania liny:

– szkolenia instruktorskie, trenerskie i sędziowskie zakończone egzaminem i wydaniem uprawnień,

– testy kwalifikacyjne do kadry narodowej,

– zgrupowania kadry narodowej,

– eventy plenerowe i edukacyjne,

– eventy branżowe,

– mistrzostwa i zawody krajowe oraz międzynarodowe,

– obozy sportowe i rekreacyjne,

– i wiele więcej…