Dzień Uczciwości w Sporcie

Dzień Uczciwości w Sporcie

Manipulowanie zawodami sportowymi jest powszechnie uznawane, jako główne zagrożenie nowoczesnego sportu, podważa uczciwość zawodów.

Skuteczne zwalczanie tego negatywnego zjawiska wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym administracji publicznej, organów ścigania, środowiska sportowego i wszelkich podmiotów działających w obszarze zapobiegania manipulowaniu sportem.

W tym celu 15 kwietnia każdego roku odbywa się kampania pn. #EUSportIntegrityDay w mediach społecznościowych, w celu podniesienia świadomości i okazania zaangażowania w ochronę uczciwości w sporcie i walkę z ustawianiem zawodów sportowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest podmiot EU Athletes.

Jako Polski Związek Przeciągania Liny – wspieramy takie inicjatywy i dążymy do całkowitego wyeliminowania zjawisk nieuczciwej rywalizacji.