PODSUMOWANIE I SZKOLENIA ZAWODNICZEGO W SICHOWIE DUŻYM

PODSUMOWANIE I SZKOLENIA ZAWODNICZEGO W SICHOWIE DUŻYM

O krótkie podsumowanie ostatniego zgrupowania poprosiliśmy Trenera prowadzącego Andrzeja Stefanowicza:

„Zgrupowanie uważam za udane. Liczebność grupy pozwoliła dobrze rozpoznać możliwości i ograniczenia zawodników, wśród których znalazło się kilku naprawdę perspektywicznych młodych sportowców. Doceniam pracę wykonaną podczas zgrupowania, czekam na kolejne sportowe spotkanie z młodzieżą.”

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie zgrupowania. Serdeczne gratulacje dla zawodników!