Szkolenie wstępne z Sędziowania Przeciągania Liny

Szkolenie wstępne z Sędziowania Przeciągania Liny

11 lipca odbyło się szkolenie wstępne z sędziowania Przeciągania Liny.

Odbiorcami szkolenia byli studenci z EWS oraz nauczyciele ze szkół rolniczych, w których rozegrane będą eliminacje do III MP Szkół Rolniczych w Przeciąganiu Liny.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie sędziowania oraz organizacji zawodów.

Szkolenie przeprowadził Sędzia Głowny – Adrian Budny