Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Partnerem PZPL

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Partnerem PZPL

Wraz z inauguracją roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie, Polski Związek Przeciągania Liny stał się Partnerem WS EWS. Jako, że uczelnia wykształciła wielu mistrzów, jesteśmy tym bardziej zaszczyceni. To kolejny krok zwiększający perspektywy rozwoju sportu, zawodników i wszystkich członków przeciągania liny.

Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie i w Bielsku-Białej, to sportowa uczelnia, prowadząca studia I i II stopnia w zakresie nauk o sporcie, kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji. Studia sportowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie realizują autorski i nowoczesny program, który jest bardziej atrakcyjny od programu realizowanego w innych uczelniach wychowania fizycznego. Znakomicie rozwiązany system praktyk, wyjazdów na obozy letnie i zimowe oraz warsztaty specjalistyczne są atutem uczelni. Uczelnia oferuje również podyplomowe studia sportowe oraz kursy instruktorskie, trenerskie, menedżersie i specjalistyczne.

Dodatkowymi aktywnościami Uczelni oprócz czterech Centrów Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej jest:

  • Organizacja konferencji naukowych oraz metodyczno-szkoleniowych – Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego
  • Centrum Treningu Motorycznego – realizacja akredytacji programowej National Strenght Conditioning Association z Colorado Springs w USA
  • Centrum Diagnostyki Sportowej
  • Centrum Sportów Walki
  • Patronat merytoryczny i finansowy nad Sportowym Liceum Ogólnokształcącym Nr 67 MGM w Warszawie (pierwsze prywatne Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Warszawie założone w 1995 roku)
  • Patronat merytoryczny nad Centrum Integracji Sensorycznej
  • Patronat merytoryczny nad Centrum Doskonalenia Nauczycieli-Edukacja Wychowanie Sport
  • Aktywizacja sportowych klubów osiedlowych o rozbudowany system WOLONTARIATU SPORTOWEGO w ramach programu nauczania
  • Współorganizacja imprez sportowych.